top of page

Russische buurt

Over de buurt

De Russische buurt ligt in Zaandam-centrum, tussen de Gedempte Gracht, de Provinciale weg, de Dam en de Hogendijk. Het is een buurt met een dorps gevoel. Alle straatnamen zijn vernoemd naar Russen uit het gevolg van Czaar Peter, die hier in 1697 acht dagen verbleef. Hij logeerde bij smid Gerrit Kist in zijn huisje, dat nu het Czaar Peterhuisje heet. 

De huizen in de Russische Buurt zijn deels van Parteon, deels van ZVH en deels koop.  ​Sommige huizen staan aan het water. Dit water komt uit op de Voorzaan. Als er ijs ligt is het meeste westelijke stuk goed om op te schaatsen.

De straten zijn ingewikkeld voor auto's, het is een doolhof om er uit te komen, soms. Veel leuke bloembakken op de weg. 

Er is een speeltuin en een klein plantsoentje (Czaar Peterplantsoen). 

De buurt is gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, in samenhang met de overkomst van Delftse werknemers van de Artillerie-inrichtingen op het Hembrug-terrein.

handig

In onze buurt is geen buurthuis, geen ontmoetingsplek. 

Op NextDoor helpen en informeren buurtgenoten elkaar. 

Er is een Whatsapp-groep Buurtwacht.

De buurtkrant vind je hier.

In onze buurt is het Sociaal WijkTeam 8, Zaandam West - Oude Haven

Onze wijkmanager is Channah Draijer.

Er zijn diverse app-groepen in de buurt o.a. voor bewoners op de Hogendijk, de Tolstoistraat en voor bewoners van de Houthavenkade. 

Social media:

actuele ontwikkelingen

Enkele jaren geleden (voorjaar 2018) is er in de Russische Buurt een buurtverbeterproject opgestart om de sociale cohesie te bevorderen. Er kwam een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsplek, een DOEma, een buurtkrant en een website. Met heel veel bewoners en o.a. verschillende buurtbijeenkomsten is er een buurtvisie opgesteld, gericht op "met plezier leven in de Russische Buurt". De buurtvisie is af en aan de gemeente overhandigd. Nu komt er af en toe een buurtkrantje uit. 

Dankzij een idee van de buurtvrouwen Inge en Kitty dat zijn eind 2019 bij de Ideeënmarkt van de gemeente indienden is er een hondenuitrenveld langs de Provincialeweg bij de Houthavenkade gerealiseerd.

De Dukra-jachthaven, net ten zuiden van de Hogendijk, wordt vernieuwd. Ook komt er plek voor woonschepen. Marina Houthaven gaat het heten. 

Ook worden er 710 nieuwe, duurzame woningen gebouwd op de Houthavenkade. In voorjaar 2024 is de bouw begonnen. Hier vind je meer info.

bottom of page