top of page
Image by J W

Hulp nodig?

Soms, lukt het niet helemaal alleen. Soms heb je wat hulp nodig. Bij een klusje in huis of tuin, bij een levensvraag of bij een moeilijke situatie. Vaak kun je dan terecht bij een familielid of vriend(in). Is dat niet het geval, dan zijn er heel veel mensen om je heen die jou waarschijnlijk best willen helpen. Je kent ze alleen nog niet. Maar ze zijn er wel!

 

Voor heel veel mensen geldt dat ze graag een ander helpen, zeker als ze hun kennis en ervaring erbij in kunnen zetten. Ze doen het voor een ander én voor zichzelf, want als je iemand helpt, hou je er zelf ook een goed gevoel aan over.

Er is veel hulp te vinden, bij buren, bij andere Zaankanters en bij professionele organisaties. Je moet het wel kunnen vinden én je moet het durven vragen. Da’s niet voor iedereen makkelijk. Op deze pagina hebben we alle soorten, gratis, hulp bij elkaar gezet. Aan jou om ze te benaderen, als je even hulp nodig hebt. En bedenk, hulp vragen is niet zwak, maar juist een teken van sterkte.

 

We zijn op de wereld om elkaar te helpen.


Zoek op de sociale kaart organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen.    

praktische hulp

Een kleine klus of praktische hulp nodig? Vraag het in je buurt, bijvoorbeeld via de Facebook-groep van je buurt of de buurtapp Nextdoor. Of plaats een vraag op de site Zaankanters voor elkaar. Hier vind je gewone mensen die jou willen helpen.

St. Present is ook een makelaar in vrijwilligerswerk. Hulpverleners kunnen een aanvraag doen voor een cliënt.  

Het Sociaal Wijkteam heeft de Klussenbus, die je kunt inroepen voor kleine klusjes in huis. 

Stichting Surant heeft het Klusloket, speciaal voor mensen met een kleine beurs.

Buurtgezinnen koppelt (steun)gezinnen aan (vraag)gezinnen die het zwaar hebben en wel wat steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van de kinderen. Ook bij Home-start van Humanitas krijg je praktische steun bij het opvoeden. Moeders van Zaandam helpt kwetsbare (aanstaande) moeders om hun kindje een goede start te geven. Zaanstreek Hulp voor Jou ondersteunt alleenstaande moeders en hun kinderen

In respijthuis het Buitenhuis kunnen mensen met een zorgvraag logeren. Zorghosts nemen de mantelzorg over, zodat de mantelzorgers op adem kunnen komen.

Bij thuisgekookt vind je buurtkoks bij wie je af en toe een maaltijd kunt ophalen.

Bij scheidingen helpt het project Begeleide Omgangsregeling (BOR) van Humanitas met getrainde vrijwilligers een geode omgangsregeling te bewerkstelligen. 

Het project Sociaal Tuinieren brengt groene aandacht bij mensen die wel wat hulp in hun tuin kunnen gebruiken, omdat ze te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement. 

Zoek je woonruimte, dan kan het project Onder de Pannen wat voor je zijn. Je kunt dan tot een jaar bij iemand anders inwonen.

Kun je vanwege je beperking geen gebruik maken van het OV, dan brengt Stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek je op je bestemming.  

Ben je tussen de 12 en 27 jaar, gebonden aan de Zaanstreek en heb je een leuk plan, mening, advies en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is Raaz er voor je. 

luisterend oor

Wil je even tegen iemand aanpraten? Even een goed gesprek, met iemand die je begrijpt? En heb je niemand om je heen? Dan kun je hier terecht:

 

In Anna's huis kun je terecht als je te maken hebt met kanker

Bij het Zaans Autisme Loket kun je terecht als je te maken hebt met autisme, bij je zelf of iemand uit je omgeving.

Bij de luisterlijn is er altijd iemand die naar je wil luisteren, 7x24 uur.  

Humanitas biedt met het project 'Steun bij verlies' vrijwilligers met een luisterend oor bij verlies van een dierbare.

Ervaringskenniscentrum Pleq is er voor iedereen die ergens mee zit en levert steun, wijst de weg en helpt bij het oprichten van lotgenotengroepen. 

gezelschap

De Huiskamer biedt in diverse buurthuizen in de Zaanstreek gezellige activiteiten. 

Koffie & buurtpraat vind je op diverse plekken in de Zaanstreek. 

Met een Taal-kennis van Humanitas word je een jaar lang geholpen met het Nederlands en krijg je een duwtje in de rug om vakder de deur uit te gaan.  

Bij Zaankanters voor elkaar kun je een oproepje plaatsen en iemand vinden om samen dingen mee te doen. Of, reageren op een oproepje van iemand anders. Misschien is iemand wel op zoek naar jou.

Via Vriendschappelijk Huisbezoek kun je iemand op bezoek krijgen, die naar je luistert.  

De 12 sociale wijkteams zijn er voor alle inwoners van Zaanstad. Ze zijn georganiseerd per buurt en kunnen je op weg helpen bij bijv. opvoeden, dagbesteding, hulpmiddelen, wonen, werk en inkomen, vrijwilligerswerk of mantelzorg.  

Voor vragen over je administratie of formulieren kun je naar het Formulierenhuis van de Sociale Wijkteams. 

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden.

Bij het Informatiepunt van de Bieb kun je advies krijgen over allerlei digitale zaken van de overheid.  

Burgerloket Zaanstad biedt bijstand voor burgers in contact met instanties.

Cliëntondersteuners bieden onafhankelijke ondersteuning over zorg, wonen, werk en opvoeding.

Het Jongerenloket is de plek voor jongeren met vragen over leren, werken en inkomen. 

Ben je tussen de 12 en 27 jaar, gebonden aan de Zaanstreek en heb je een leuk plan, mening, advies en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Dan is Raaz er voor je. 

Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA's) helpen senioren op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk en geldzaken. 

coaching

Samen met iemand aan je probleem werken, dat werkt veel beter dan alleen. Deze mensen kun je gerust om hulp vragen. Dat doen ze graag!

Stichting voor Elkaar Zaanstad biedt schulphulpmaatjes. 

Straathoekwerk helpt jongeren tot 27 jaar als het even niet lekker gaat. 

Team Ervaringsdeskundigen Zaanstad (TED) is een team getrainde ervaringsdeskundigen. Zij zetten hun uitgebreide ervaringskennis zetten wij in om anderen te helpen hun leveren weer op de rit te krijgen.

Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ) is een groep jongeren die andere jongeren helpen. Omdat ze het ook hebben meegemaakt, ervaringsdeskundig zijn. 

Zaanse Ouders Ervarings Deskundigen (ZOED) biedt laagdrempelige ondersteuning voor ouders van een kind/jongere met een psychische kwetsbaarheid.

Zaansfit helpt jongeren en hun ouders bij het gezonder en fitter worden. Met cursussen en beweeggroepen.

Met een coach van Eigen Plan kun je de regie nemen over je eigen leven. In een Eigen Kracht conferentie maak je samen met familie en andere bekenden een plan bij vragen rondom opvoeden en jeugd. 

Saens Tois is een sociale coöperatie en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een eigen onderneming willen starten, met behoud van uitkering en met vrijstelling van sollicitatieplicht. 

advies

financiële steun

In het boekje Mooi meegenomen vind je alle voorzieningen waar je aanspraak op kunt maken bij een laag inkomen.

De gemeente Zaanstad heeft een aparte website over regelingen voor financiële ondersteuning, de geldwijzer. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.  

Stichting Leergeld Zaanstad helpt gezinnen met minimale financiële middelen, zodat kun kinderen kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten.

Meedoen Zaanstad biedt een tegemoetkoming voor allerlei kosten die samenhangen met het hebben van een schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor schoolreisje enzovoort. Daarnaast kunnen kinderen een jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

Het Rabobank Coöperatiefonds steunt activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek. 

Het Jacob Stinsfonds steunt Zaanse projecten op sociaal, cultureel of levensbeschouwelijk of wetenschappelijke gebied. 

Het Mattheus Caritas Fonds biedt hulp aan mensen, hulp die nodig is en niet door bestaande instellingen verstrekt wordt.

Rotary Zaandam en Rotary Zaandam Oost steunen maatschappelijk initiatieven in de Zaanstreek.

Het Honig Laan fonds biedt financiële steun aan verenigingen, organisaties of instellingen uit de Zaanstreek die zich bezighouden met cultuur, natuur, sport of ontspanning.

Het Reint Laan Fonds verstrekt subsidies voor publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners. 

De Bredenhof Stichting steunt initiatieven op het gebied van de Zaanse natuur en het landschap, het Zaans Erfgoed en de Zaanse geschiedschrijving.

Het Gerrit Blauwfonds werkt in Wormerveer, Wormerland en Jips steunt projecten en op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en wetenschap. Daarnaast steun aan mensen die door een lichamelijke handicap of financiële positie beperkte mogelijkheden en kansen hebben.

Het fonds Gerband de Jong geeft steun aan personen en instellingen die zich bezighouden met economisch of medisch post-academisch onderzoek. Het werkgebied is Zaanstad en Wormerland.

Het Arie Lems fonds steunt maatschappelijke initiatieven in de Zaanstreek.

Hulpfonds Albert Keijzer richt zich met name op financiële of materiële steun aan personen die behoefte hebben aan die steun. De stichting richt zich met name op (hulpbehoevende) kinderen.

Stichting Gebroeders Visser steunt het in stand houden van bestaande en, op traditionele wijze te bouwen, Zaanse houten bouwwerken, molens en ornamenten die voor de Zaanstreek van cultureel historisch belang zijn.

Het Goededoelenfonds van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond steunt personen of instellingen die zich – zonder winstoogmerk – bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities.

Het P.M. Duyvis fonds ondersteunt projecten van Zaanse verenigingen en stichtingen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur.

Het Nut Zaanstad ondersteunt Zaanse vereniging of stichting met een sociaal-maatschappelijk doel.

De Rooie Cent stelt geld ter beschikking aan Zaanse (actie-)groepen en individuen die werken aan rechtvaardiger verhoudingen in de samenleving.

Het Zaans Noodfonds is er voor culturele ondernemers in de popsector.

Stichting Support Cultuur Wormerland ondersteunt verenigingen en stichtingen in de gemeente Wormerland die actief zijn op het gebied van cultuur en sport.

bottom of page