top of page
poelenburg.png

Poelenburg

Over de buurt

Poelenburg is een wijk in het oosten van Zaandam.

Vanaf het jaar 1614 verrezen talloze houtzaagmolens in de buurt van Zaandam. De Uitgeester Cornelis Corneliszoon had tien jaar eerder ontdekt hoe men met een krukas een zaagraam op en neer kon bewegen. Op deze manier was het mogelijk om veel sneller planken te zagen. In Zaandam was er nog een over, de paltrokmolen De Gekroonde Poelenburg. In 1963 werd ze overgeplaatst naar de Zaanse Schans. Op de oude plek verrees een nieuwe wijk die de naam Poelenburg kreeg, vernoemd naar de molen. Ook de doorgaande weg in de wijk heeft deze naam gekregen en het buurthuis bij de wijk heet De Poelenburcht. 

Sommige straatnamen in Poelenburg zijn vernoemd naar een onderwijzer of naar een plantkundige.

In de wijk Poelenburg ligt het Zaans Mileu en Natuur Centrum met een (grote) stadsboerderij, een schooltuinencomplex, een heemtuin, biologisch lescentrum en het Natuurmuseum E. Heimans.

buurttoppers

profiel-man.png

Buurttopper 1

Ik woon sinds XXXX in buurt1 en ik vertel je graag hoe leuk het hier is.

Mail me gerust voor een kopje koffie!

Mail me gerust voor een kopje koffie!

profiel-vrouw.png

Buurttopper 2

 

Ik woon sinds XXXX in buurt1 en ik vertel je graag hoe leuk het hier is.

Mail me gerust voor een kopje koffie!

Wil jij hier staan? Vind je het leuk om nieuwe buren te leren kennen en te informeren over jouw buurt?

Je komt op de site met foto naam en link naar je email? 

Meld je dan hier aan.

handig

Voor bewoners van Poelenburg en Peldersveld is er een Facebookpagina.

 

Het Sociaal wijkteam is actief. 

Het buurthuis heet de Poelenburcht.

Er is een groep bewoners actief in Buurtalarm075.

De wijkmanagers van Poelenburg zijn: Sukran Yilmaz en Erik van Druenen.

actuele ontwikkelingen

Poelenburg is een wijk met een groot aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Met name in de oostelijk gelegen buurten met hoogbouw concentreren zich mensen met een niet-westerse achtergrond.

Alle bewoners in Poelenburg verdienen een fijne plek om te wonen en op te groeien. Samen met meer dan twintig partijen uit de wijken, wordt er gewerkt aan thema's als jeugd, armoede, participatie en fijnen veilig wonen. Dit wordt het PACT Poelenburg-Peldersveld genoemd. Het loopt van 2020 tot 2040.

VoorUit Poelenburg & Peldersveld is een project met zeven studenten die in de buurt wonen. Ze organiseren verschillende activiteiten, voor jong en oud, met en voor buurtgenoten. "Zo werken we samen aan een buurt waar iedereen zicht thuis voelt en kan ontwikkelen." 

In Poelenburg Oost komt nieuwbouw. Samen met bewoners, ondernemers en toekomstige bewoners wordt de nieuwe wijk aan de Watering ontworpen. Meer informatie, de startpunten, modellen en de agenda van de bijeenkomsten is hier terug te vinden op de website Nieuw Poelenburg. 

Er was een Klankbordgroep Poelenburg, die per 1 september 2020 is gestopt. 

bottom of page